پیشکسوتانRSS Feed

یاد یاران سفر کرده

فریادخواجوی: دقیقا ۲۰ سال پیش بود، خرداد ۱۳۷۷. شهر اوز به هم ریخته بود. شور و شوق جوانان برای حضور ایران در جام جهانی ۱۹۹۸ از یک سو و ناگهان آن اتفاق ناراحت کننده از سوی دیگر. آن سال‌ها تعداد دانش آموزان مدارس و دبیرستان های پسرانه بسیار زیاد بود و به طبع آن سال‌ها، جوانان نیز همچون دانه های تسبیح، همبستگی بیشتری داشتند و وابسته به هم بودند. شهر به هم ریخته بود. آن اتفاق. باز هم تصادف. خبر... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :